Bryllupsfotograf i hele Danmark
Home ยป
Privatlivsindstillinger

Privatlivsindstillinger


Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER JEG FRA DIG?
Når du udfylder kontaktformularen på jacobandersen.net, stiller du følgende oplysninger om dig til rådighed:

• Navn,
• E-mail adresse,
• Telefonnummer


I fald vi laver en aftale om bryllupsfotografering, vil jeg ydermere bede jer om følgende personoplysninger:


• Folkeregisteradresse


HVOR BEHANDLER JEG DINE PERSONOPLYSNINGER?
Alle oplysninger opbevares sikkert og i fuld overensstemmelse med GDPR hos:


Tave.com: CSM system der indeholder alle mine oplysninger om jeres bryllup. Datoer, locations, kontaktpersoner etc)


• Gmail: Vores emailkorrespondance foregår via Tave.com eller Gmail. Googles mailsystem er også fuldkomment GDPR implementeret. Se mere her.

Jeres persondata gives ikke videre til andre tredjeparter end de ovenfor nævnte.


I kan til hver en tid få slettet dele eller al data, der er lagret i de to systemer.

.
HVORFOR INDSAMLER JEG DINE PERSONOPLYSNINGER?
Er det obligatorisk for dig at stille dine personoplysninger til rådighed?

Personoplysninger som navn email og telefonnummer er nødvendigt for at jeg kan levere en service til jer.

Alle andre data, som I måtte stille til rådighed er ikke obligatoriske, men hjælper mig med at levere en så god service som muligt.


HVEM KAN JEG DELE DINE PERSONOPLYSNINGER MED?
Jeg videregiver ikke dine oplysninger til nogen tredjepart, hvis ikke der er rimelig grund til at tro, at offentliggørelse af sådanne personoplysninger er nødvendig. Det kunne være:


• For at overholde gældende juridiske forpligtelser, herunder stævninger, retskendelser, statslige anmodninger eller ransagningskendelser, eller på anden måde påkrævet af lovgivning;
• For at beskytte rettigheder eller ejendom, eller kunders eller ansattes sikkerhed;
• For at fremme eller forsvare mod klager eller juridiske krav i retten, administrative sager og procedurer og lignende;
• Til eksterne revisorer og tilsynsmyndigheder

Det vil sige, at du altså ikke risikerer pludseligt at få mails fra bryllupsleverandører eller andre der af kommercielle hensyn vil I kontakt med dig.

Dine oplysninger bliver hos mig og ligger på sikre GDPR-kompatible systemer.

Husk: dine data kan til hver en tid slettes komplet eller i dele.


HVORDAN BESKYTTER JEG DINE PERSONOPLYSNIGNE?
Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for mig. Alle personlige oplysninger, du giver mig, gemmes på sikre servere, og jeg har strenge procedurer til at beskytte mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af dine personoplysninger.


HVORDAN KAN DU FÅ ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER?
Hvis du har brug for indsigt I de data jeg har registreret hos mig, kan du til hver en tid få indsigt i dem, rette i dem eller få dem helt eller delvist slettet. Derfor har du blandt andet følgende rettigheder:


Ret til at få adgang til dine personoplysninger: du har ret til at få bekræftet af mig, hvorvidt jeg behandler personoplysninger om dig, og, i så fald, at få adgang til personoplysningerne og informationen
Ret til at få berigtiget personoplysninger: hvis du opdager, at personoplysninger, som jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få mig til at til at korrigere disse personoplysninger
Ret til at få slettet personoplysninger (retten til at blive glemt): under visse omstændigheder, f.eks. hvis dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, eller du har trukket dit samtykke tilbage (hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke), har du ret til at anmode om og opnå sletning af dine personoplysninger fra mig.
Ret til begrænsning af behandling: under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger, eller hvis du har gjort indsigelse mod min legitime formål til at behandle dine personoplysninger, har du ret til at anmode om, at jeg begrænser behandlingen af dine personoplysninger, indtil der er fundet en løsning.
Ret til at protestere mod behandling: under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter min legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, har du ret til at gøre indsigelse, af grunde der vedrører din særlige situation, mod sådan behandling.
Ret til dataportabilitet: Hvis dine personoplysninger behandles automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelsen af vores kontraktlige forhold, har du ret til at anmode om, at jeg forsyner dig med dine personoplysninger på et maskinlæsbart format til transmission til en anden dataansvarlig.
Ret til at indgive klage til tilsynsmyndighed: Du har ret til at indgive en klage vedrørende min behandling af dine personoplysninger til din tilsynsmyndighed.


Hvis min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække et sådan samtykke tilbage når som helst (det vil dog ikke påvirke behandlingen baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen) ved at kontakte mig.


Jeres billeder


Persondata er al data, der kan identificere dig/jer som person, herunder jeres billede. Som fotograf behandler jeg jeres billeder med samme forsigtighed som jeres anden persondata.

For at kunne efterbehandle, tage back-up og præsentere jeres billeder KAN jeres billeder komme i kontakt med følgende tredjepartssoftware.

• Shoot-dot-edit (retouching/efterbehandling efter behov, GDPR)
• The ImageSalon (retouching/efterbehandling efter behov, GDPR)
• Tucia (retouching/efterbehandling efter behov)
• Goodgallery (Portfolio, GDPR)
• Pixieset (Online galleri for jeres billeder, passwordbeskyttet, GDPR)
• Crashplan (Backup, GDPR)

For jeres sikkerheds skyld sletter jeg ikke billeder fra mit krypterede harddiskarkiv og det online back-up system CrashPlan, med mindre I beder mig om det. Det kan I gøre til hver en tid.


Hvis I har spørgsmål til, hvordan jeg behandler jeres data kan I til hver en tid kontakte mig via info@jacobandersen.net.